About רוק דיזיין

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far רוק דיזיין has created 3 blog entries.

אמות מידה להפעלת שירות "בית מאזן"

2018-10-09T19:05:41+03:00

במדינת ישראל מתקבלים מידי שנה כ- 22,000 בני אדם לאשפוז פסיכיאטרי, מתוכם כ-21% הינם אשפוזים ראשונים. כ-% 35 מהמאושפזים חוזרים לאשפוז תוך שנתיים. אשפוז פסיכיאטרי נחווה לעיתים כטראומטי על ידי מטופלים. קיים רציונל לחיפוש אחר אפשרויות טיפוליות שיצמצמו חוויות טראומטיות אשפוזיות. רצף הטיפול האמבולטורי כולל כיום שירותים מרפאתיים ובכלל זה שירותי טיפול יום כאשר שירות ב"בית מאזן" הוא חוליה [...]

אמות מידה להפעלת שירות "בית מאזן"2018-10-09T19:05:41+03:00

בריאות הנפש בישראל שנתון סטטיסטי 2015

2018-10-09T19:01:04+03:00

שינוי הוא דבר מפחיד ומרתיע לחברה, למערכת ולאדם הבודד. כולנו יודעים כמובן ששינויים יכולים להוביל לאפיק חיובי יותר בראייה עתידית. אולם אנו כואבים את מחיר השינוי בעת התרחשותו ולא תמיד קל לנו להביט מתוך הכאב אל האופק. מערכת בריאות הנפש גדלה, צומחת כחלק מתהליך חברתי ארוך מייגע וחשוב מאין כמוהו שהחל לפני שני עשורים. ביולי 2015 החל השלב הראשון [...]

בריאות הנפש בישראל שנתון סטטיסטי 20152018-10-09T19:01:04+03:00

עומס יתר בבתי החולים הפסיכיאטרים – דו"ח מבקר המדינה

2018-10-10T09:41:23+03:00

חוק הטיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 (להלן - חוק הטיפול בחולי נפש או חוק הטיפול) מסדיר את אשפוזו של אדם המוגדר חולה במחלת נפש (להלן גם - נכה נפש). החוק מדגיש את ההכרח לצמצם את הפגיעה בחירותו של אדם בגין הטיפול בכפייה ומלוּוה בהסדרים משפטיים הקובעים את סמכויות הפסיכיאטרים המחוזיים והוועדות הפסיכיאטריות לאשפוז כפוי (להלן - [...]

עומס יתר בבתי החולים הפסיכיאטרים – דו"ח מבקר המדינה2018-10-10T09:41:23+03:00
עבור למעלה