מסאחה הוקמה מתוך תפיסה שאדם המתמודד עם משבר נפשי צריך לקבל את התנאים המיטביים לצורך התמודדות עם המשבר.

מסאחה הינו בית המוכוון לתרבות הערבית.

אנחנו מאמינים שעל מנת להתמודד עם משבר נפשי יש ליצור סביבה שנותנת טיפול הוליסטי, שלוקח בחשבון את כל הקשרים שמקיפים את האדם. את דפוסי ההתנהגות והחשיבה שלו ושל סביבתו, את הציפיות החברתיות, ואת מאפייני המשפחה והשפה.

מתוך אמונה זו הקמנו את מסאחה.