במדינת ישראל מתקבלים מידי שנה כ- 22,000 בני אדם לאשפוז פסיכיאטרי, מתוכם כ-21% הינם אשפוזים ראשונים.
כ-% 35 מהמאושפזים חוזרים לאשפוז תוך שנתיים. אשפוז פסיכיאטרי נחווה לעיתים כטראומטי על ידי מטופלים. קיים רציונל לחיפוש אחר אפשרויות טיפוליות שיצמצמו חוויות טראומטיות אשפוזיות.
רצף הטיפול האמבולטורי כולל כיום שירותים מרפאתיים ובכלל זה שירותי טיפול יום כאשר שירות ב"בית מאזן" הוא חוליה נוספת וחדשה לטיפול האינטנסיבי ביותר בקהילה במסגרת אמבולטורית שאיננה אשפוזית.
שירותי המלונאות במסגרת נועדו לתמוך בטיפול האמבולטורי בלבד ואינם מהווים מטרה לכשעצמה.

להמשך קריאה לחצו כאן